...beyond
I aM WhAt I'm AfTer, I don't NeEd aNotHer fЯieNd...
Лениво, безработно и вообще хочу на море.

@темы: жизнь